• Stacks Image 150

  • Stacks Image 151

  • Stacks Image 152

  • Stacks Image 157

Hier kan je een lijst met reacties vinden die naar aanleiding van eerdere samenwerkingen tot stand is gekomen.

Pascale Platel, theatermaakster

Vanaf dag één viel me op hoe geëngageerd Raf De Keninck is.Maria PasCallas is een muzikale theatervoorstelling en het is niet evident om een dirigent te vinden die open staat voor allerlei theatrale interventies maar dat was voor Raf geen enkel probleem. Hij denkt mee met de voorstelling en voelt zich niet te goed om af en toe uit zijn rol van dirigent te stappen en zelfs eventjes mee te acteren als dat iets kan toevoegen aan het geheel. Het viel mij ook op dat de manier waarop Raf zijn orkest leidt heel integer is. Ik heb het gevoel dat de muzikanten van het Emanon Ensemble een hechte  groep vormen die elkaar steunen en inspireren. Dat komt volgens mij door de manier waarop Raf zijn mensen leidt. Heel communicatief en met veel warmte. Ik kan Raf De Keninck aanbevelen als een zeer integer en getalenteerd dirigent, musicus en vakman. (2008)

Petra Vermote, Componiste

Van bij de eerste samenwerking heb ik bij artistiek directeur Raf De Keninck de enthousiaste ijver ervaren om Vlaamse hedendaagse muziek voor het voetlicht te brengen. Naast zijn bijzonder hoge kwaliteit als musicus, als klarinettist en als dirigent, beschikt hij ook over de grote gave van het enthousiasmeren. Waar het gaat om Vlaamse hedendaagse muziek is dat helaas niet altijd evident, maar toch slaagt hij er in zijn musici en het publiek warm te laten lopen voor deze muziek.

Ik ken Raf nu reeds ettelijke jaren, en heb hem steeds mogen ervaren als een rasmusicus. Als het ware met de klarinet in de hand geboren. Zijn aanvoelingsvermogen ten opzichte van muziek is heel subtiel, met groot respect voor de partituur en met groot inzicht in de achtergrond van de muziek die hij vertolkt. Meermaals heb ik hem beluisterd in kamermuziekverband en in ensemble. Steeds weet hij, door de combinatie van technische kunde en muzikaliteit, te boeien. Opvallend is zijn grote flexibiliteit : met het grootste gemak wisselt hij van Bes-  naar Es- en Basklarinet en slaagt er daarbij zelfs nog in met grote precisie het ensemble waarin hij zelf meespeelt te dirigeren. Eveneens opvallend is zijn gave de zaken over te brengen naar andere musici, wat ik tijdens de talrijke repetities waarop ik aanwezig was, voortdurend heb opgemerkt. Raf De Keninck is een bijzonder bekwaam en bovendien zeer integer musicus, met daarbij nog eens de gave van het overbrengen én communiceren. Mijns inziens een zeldzame combinatie. (2006)

George De Decker, componist, beeldendkunstenaar

Als componist heb ik al jaren het genoegen om met Raf De Keninck  samen te werken, zowel als schitterende muzikant als dito ensemble leider. Ik componeer graag voor Raf De Keninck om zijn capaciteiten en niet aflatende inzet.Hij laat zich inspireren door het onderwerp en vertrekt niet vanuit een kant-en-klaar concept. Hij is een vakman die zich volledig in dienst stelt van het eindproduct, in ons geval een concert of muziekopname.  Dit bewijst het artistieke talent van Raf De Keninck. Hij zoekt naar de juiste sfeer, klankkleur en samenspel om het werk tot een heel hoog niveau te tillen, wat een droom is voor elke componist. Ik kan Raf De Keninck aanbevelen als een integer en getalenteerd musicus en vakman. (2006)

Frits Celis, Componist, Dirigent, ere-docent kon. Vlaams Muziekconservatorium Antwerpen.

In de loop van de voorbije maanden heb ik met U trouwens een groeiend menselijk en artistiek kontakt kunnen opbouwen, met als uiteindelijk resultaat een hechte samenwerking. Ik heb dit als uitzonderlijk ervaren, vermits lang niet alle dirigenten een dergelijke verregaande vakkennis, verdieping in een nieuwe kompositie, en muzikale gedrevenheid aan de dag leggen. 

De geestdriftige wijze waarop U de voortreffelijke musici van uw ensemble andermaal geleid hebt, zowel  tijdens de repetities als tijdens de uitvoering, betekende voor mij als komponist een bijzonder verrijkende ervaring. Opmerkelijk was ook de inspirererende wederzijdse verstandhouding tussen U als dirigent en uw medewerkers.

Met mijn gevoelens van warme bewondering en dank. (2005)

Robert Groslot, componist dirigent

Enkele jaren geleden maakte ik kennis met Raf De Keninck, als student klarinet en assistent-dirigent van verscheidene producties aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium  te Antwerpen. Hij ontwikkelde ondertussen een uitzonderlijk niveau. Hij onderscheidt zich niet alleen als prima musicus maar en dat is zeldzaam hij beschikt bovendien over een aanzienlijke intellectuele, culturele en muzikale bagage, die hij combineert met een gezonde ambitie en gedrevenheid. Hij bezit ook de nodige stabiliteit en zelf-controle om dit alles waar te maken op het juiste moment, namelijk op het podium.(2000)